תקנון המרוץ

יש לקרוא את התקנון שלהלן, וכן להתעדכן בפרטים המופיעים באתר המרוץ. עם הרשמתכם הנכם מאשרים את הסכמתכם לכתוב בתקנון ולתנאי ההשתתפות  באירוע.משתתפים מתחת לגל 18 חייבים בחתימת הורה ו/או אפוטרופוס.

  • ההשתתפות מותנית בהרשמה עד ה- 7.3.2020, בשעה 21:00
  • הרשמה ניתן לבטל עד ה-8.3.2020. לאחר תאריך זה לא יהיו ביטולים מכל סיבה שהיא וכספי הרישום לא יוחזרו למשתתף.
  • על מנת לבטל את ההרשמהמייל בקשה לביטול.
  • שינוי מקצה – ניתן לעבור ממקצה אחד למקצבה אחר עד 8.3.2020 בשעה 21:00. לאחר תאריך זה כל שינוי, כרוך בעמלה של 20 ש"ח בתוספת עלות המקצה. להעברת מקצה יש לשלוח מייל עם בקשה לשינוי.
  • חל איסור מוחלט להעביר ערכה מרץ אחד לרץ אחר.

המרוץ יכלול את המקצים הבאים:

מקצה (מרחק ריצה)זכות ההשתתפות
10 ק"מלמי שמלאו 15 שנה
5 ק"מלמי שמלאו 14 שנה
2 ק"מ תחרותילילדים ונערים מתחת לגיל 16 
2 ק"מ עממיכל הגילאים 

ההוראות שלהלן חלות על כל מקצי התחרויות:

  • על כל מתחרה לחתום על הצהרת בריאות (מצב בריאות תקין) בטופס הרשמה מקוונת.
  • הצמדת מספר חזה על החולצה מקדימה. 
  • הצמדת צ'יפ מדידת זמנים אלקטרוני, וקשירתו בשרוכי נעלי הריצה.
  • שמירה על צד ימין והימנעות מלהפריע למתחרים אחרים

חלוקת פרסים לפי מקצים ופירוט קטגוריות:

פרסים למקצים ולפי פירוט קטגוריות, יחולקו על-פי הפירוט באתר המרוץ.