קטגוריות

10 ק"מ נשים

נערות עד גיל 19

20-39

40-49

50+

10 ק"מ גברים

נערים עד גיל 19

20-39

40-49

50+

5 ק"מ נשים

נערות עד 19

20-39

40-49

50+

5 ק"מ גברים

נערים עד 19

20-39

40-49

50+

2 ק"מ ילדות

ילדות 8-9

ילדות 10-12

ילדות 13-14

נערות 15-16

2 ק"מ ילדים

ילדים 8-9

ילדים 10-12

ילדים 13-14

נערים 15-16

על מנת לזכות בפרס במסגרת קטגוריית גיל חייבים להיות לפחות 5 רשומים כאשר 3 מתוכם סיימו את המרוץ. במקרה ולא יהיו מספיק משתתפים בקטגוריה יחולק פרס רק למקום הראשון בקטגוריית הגיל.