לוח זמנים

*חלוקת הערכות תהיה החל מהשעה 06:30 

שעה

מקצה
08:00 זינוק 10 ק"מ
09:20 זינוק 5 ק"מ
10:00 זינוק 2 ק"מ תחרותי (מתחת לגיל 16)
10:20 זינוק 1 ק"מ עממי
10:30-10:05 טקס פרסים 10 ק"מ, 5 ק"מ ו-2 ק"מ